Όροι επιστροφής προϊόντων – RMA Form

Όροι επιστροφής προϊόντων, λογισμικού, υπηρεσιών:

1. Όλες οι πωλήσεις (προϊόντων, υπηρεσιών και λογισμικού)  του ομίλου εταιρειών Cosmos (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE, CBS IT SYSTEMS CYPRUS  LTD) καθίστανται οριστικές και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης μετά την παρέλευση 5 εργασίμων ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού.

2. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει για οποιοδήποτε λόγο την επιστροφή των προϊόντων ή λογισμικού  που έχει αγοράσει από την Cosmos Business Systems AEBE ή  την Cosmos Consulting AEBE ή  την CBS IT SYSTEMS CYPRUS  LTD , αφού συμπληρώσει την αίτηση επιστροφής (RMA form , Return Merchandise Authorization form) , εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

3. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων ή λογισμικού, αν αυτές αποτελούν ειδική παραγγελία , που παραγγέλθηκε αποκλειστικά για τον πελάτη από τον κατασκευαστή , δηλαδή συστήματα Build to Order ( BTO) ή Special Orders από «καλάθια» διεθνών κατασκευαστών και διέπονται από ειδικούς όρους παραγγελίας και τυγχάνουν ειδικών τιμών.

4. Δεν γίνεται δεκτή επιστροφή λογισμικού , του οποίου ο παραγωγός/ κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του έχει εκδώσει τις άδειες χρήσεως στο όνομα του πελάτη, και η πολιτική του παραγωγού/ κατασκευαστή ή αντιπροσώπου δεν προβλέπει δυνατότητα επιστροφής ή ακύρωσης.

5. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τα οποία έχουν εκδοθεί μετά απόν παροχή υπηρεσιών και κατόπιν σχετική παραγγελίας του πελάτη, δεν μπορούν να πιστωθούν, παρά μόνον με την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και εφόσον έχει εγερθεί αντίρρηση.

6. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να παραδώσει το προϊόν, με δικά τους μέσα και κόστος στην έδρα της εταιρείας.

7. Πιστωτικό εκδίδεται μόνο εφόσον το προς επιστροφή προϊόν είναι άρτια συσκευασμένο στην εργοστασιακή του συσκευασία, και δεν έχει υποστεί φθορές ή αλλοιώσεις καθώς και ενεργοποίηση του εγκατεστημένου λογισμικού.

8. Με την υπογραφή της παραγγελίας ή/και του παραστατικού πώλησης, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους επιστροφής προϊόντων ή λογισμικού.

 

Οδηγίες αποστολής RMA form:

Παρακαλώ κατεβάστε την Φόρμα Αίτησης Επιστροφής Προϊόντων (RMA form) για να την συμπληρώσετε και να την αποστείλετε στον αρμόδιο πωλητή που σας εξυπηρετεί ή να την αποστείλετε στο τμήμα προμηθειών μας: purchase@cbs.gr.

Attachment: 

RMA_CBS IT SYSTEMS CYPRUS LTD.doc