Στον τομέα αυτό η CBS IT συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες όπως η AVAYA , Cisco,  IPC, Nice Systems, Huawei, VMware/VeloCloud, HPE/HP  Aruba, Check Point, Fortinet, LG, καθώς και με τους μεγαλύτερους Cloud  & Service Providers ( όπως MS Azure,  Amazon AWS, Oracle, κ.α).


Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη  τηλεπικοινωνιακών λύσεων, που βοηθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των μεγάλων οργανισμών, αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του τμήματος τηλεπικοινωνιών της CBS IT.  Το τμήμα στελεχώνεται με έμπειρο προσωπικό - μηχανικούς και consultants, ενώ χρησιμοποιεί παράλληλα τις διεθνείς συνεργασίες της εταιρείας και την διεθνή πρακτική, για την παροχή πολύπλοκων λύσεων. Όσον αφορά τον τομέα του σχεδιασμού και της κοστολόγησης, συντάσσει σε συνεργασία με τον πελάτη τις αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής, οι οποίες πιστοποιούνται από τους κατασκευαστές και τους παρόχους για την ακρίβειά τους, ώστε να παρέχεται στον πελάτη η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση.


Σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση υποδομών, η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία για την εγκατάσταση των καλωδίων ή/ και των οπτικών ινών καθώς και των υπολοίπων εργασιών (Υποδομές ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ψευδοδάπεδα, κλιματισμός, κλπ). Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει συνεργασίες και προσφέρει υψηλού επιπέδου λύσεις.

 

 

Telecom Solutions

a. Unified Communications & Collaboration -UCaaS
b. Customer Experience – Contact Centers  - CCaaS
c. Trading Floors
d. Compliance & Analytics
e. Workforce Management
f. Networking & Monitoring
g. Cyber Security
h. Digital Signage
i. Infrastructure & Cabling