Managed Services

Managed Services

 

 

Γιατί χρειάζονται οι εταιρείες Managed Services;

H τεχνολογία, η χρηματοδότηση, οι πολιτικές διαχείρισης συστημάτων και η ασφάλεια των δεδομένων έχουν αλλάξει τόσο πολύ, που οι πελάτες είναι έτοιμοι για την ανάθεση κρίσιμων λειτουργιών των συστημάτων τους σε εταιρείες που έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση και προσωπικό, επειδή είναι δύσκολο να διατηρήσουν με λογικό κόστος τον πλήρη έλεγχο πολύπλοκων εγκαταστάσεων που απαιτούν συνεχώς νέους πόρους.
 

Διαχείριση Υπηρεσιών (Managed Services)
Ο κόσμος της τεχνολογίας έχει εξελιχθεί σε ένα δικό του σύμπαν, απαιτώντας εξαιρετικά μεγάλες ομάδες από έμπειρο και έμπιστο προσωπικό, όχι μόνο για να συντηρήσουν τα συστήματα αλλά να τα εκμεταλλευτούν και να επωφεληθούν πλήρως από την επένδυσή αυτή.

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες χρειάζονται Υπηρεσίες Διαχείρισης (MS).
Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις τάσεις που τροφοδοτούν την αυξημένη ζήτηση για Managed Services.

 

01. Η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων
Οι ημέρες κατά τις οποίες η τεχνολογία θα μπορούσε να διαχωριστεί ως ξεχωριστή λειτουργία ή τμήμα σε μια επιχείρηση είναι παρελθόν. Η τεχνολογία αποτελεί θεμελιώδες επίπεδο δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τον τύπο της επιχείρησης.

Κάθε επιχειρηματική λειτουργία –είτε η τιμολόγηση, η τήρηση αρχείων, το backup, η ασφάλεια δεδομένων η διαχείριση μισθοδοσίας ή η διαχείριση πόρων– εξαρτάται από την τεχνολογία. Αυτά είναι μόνο τα συστήματα υποστήριξης. Οι δραστηριότητες παραγωγής εσόδων συνδέονται επίσης με την Τεχνολογία. Οι περισσότερες βιομηχανίες βασίζονται σε ολοένα και πιο πολύπλοκα dashboards, παρακολουθώντας έναν πίνακα επιχειρηματικών στοιχείων, όπως η κατασκευή, η απογραφή, η διαχείριση πόρων και οι πωλήσεις. 

Η παραγωγικότητα εξαρτάται από την ικανότητα σε πραγματικό χρόνο να διατηρεί ακριβείς αναφορές και συντονισμό μεταξύ αυτών των λειτουργιών. Ακόμα και μια ελάχιστη διακοπή της υπηρεσίας έχει ως αποτέλεσμα απώλειες και κόστος. 

Η τεχνολογία μεταμορφώνεται τόσο γρήγορα ώστε τα εταιρικά τμήματα πληροφορικής να πιέζονται σκληρά για να συμβαδίσουν με τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ όταν οι τεχνολογίες εξελίσσονται πολύ δυναμικά και γρήγορα, γίνονται περισσότερο απαραίτητες οι υπηρεσίες cloud.

 

02. Προσβασιμότητα
Ταυτόχρονα, οι τεχνολογικές και επιχειρησιακές λειτουργίες έχουν γίνει όλο και περισσότερο περίπλοκες ενώ οι τρόποι πρόσβασης εξελίσσονται ταχύτατα.

Η τεχνολογία δεν συνδέεται πλέον με γραφείο – ούτε με υπολογιστή. Πολλές εταιρείες αναλυτών προβλέπουν ότι έως το 2018 τουλάχιστον οι μισοί χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχείρησης θα βασίζονται κυρίως σε προγράμματα περιήγησης, tablet ή κινητών υπολογιστών και όχι στους επιτραπέζιους υπολογιστές τους.

Ταυτόχρονα, τα προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών για smartphones και tablet θα ξεπεράσουν τους υπολογιστές με αναλογία 4 προς 1. Η κινητικότητα αυξάνει τη ζήτηση για 24/7, παγκόσμια προσβασιμότητα και υποστήριξη.

 

03. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς
Οι ρυθμιστικές απαιτήσεις είναι τόσο σαρωτικές, που ακόμα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται σαρωτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας δικτύων, δεδομένων και συσκευών. Η προστασία από εισβολή, κλοπή ή αποκάλυψη των δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε τρίτους είναι εξαιρετικά απαραίτητη ανάγκη. Όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να αναλύονται, να αρχειοθετούνται και να διατίθενται για έλεγχο σε ετήσια βάση.


Οι περισσότερες εταιρείες δεν διαθέτουν προσωπικό πληροφορικής, εργαλεία ή εκπαίδευση για να καλύψουν τις υποχρεώσεις αποθήκευσης και ασφάλειας που επιβάλλουν οι κανονισμοί αυτοί. Ακόμη και αν μπορούσαν να αναπτύξουν την εμπειρία και να προσλάβουν κατάλληλο προσωπικό, το κόστος είναι απαγορευτικό – και δυσανάλογα υψηλότερο ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


Ωστόσο, ενώ πολλοί οργανισμοί χρειάζονται λύσεις ασφάλειας, ο φόβος να δώσουν πρόσβαση στις ευαίσθητες πληροφορίες σε έναν εξωτερικό συνεργάτη κάνει πολλούς φορείς λήψης αποφάσεων να διστάζουν να αναθέσουν εξωτερικές λειτουργίες ασφάλειας και αναφοράς.


Εδώ έρχεται η CBS IT Systems να δώσει την απαιτούμενη λύση και την σιγουριά ενός αξιόπιστου πιστοποιημένου συνεργάτη για την ασφάλεια δεδομένων, μέσω της πιστοποίησης κατά ISO 9001 & ISO 27001.

 

04. Η εξοικονόμηση χρημάτων αποτελεί τον υπ‘ αριθμόν ένα λόγο για τον οποίο οι πελάτες στρέφονται στα Managed Services.
Οι τρεις επόμενοι λόγοι αφορούν την ανάγκη για την μείωση του κόστους:

-   Να αξιοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό και να επικεντρωθεί στις δραστηριότητες που παράγουν έσοδα
-   Να έχουν με χαμηλό κόστος και άμεσα πρόσβαση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες
-  Να βελτιωθεί η ασφάλεια και η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, (business continuity). Λύσεις για συμμόρφωση στη κανονιστική οδηγία του GDPR (General Data Protection Regulation) που ισχύει από 25 Μαΐου 2018.

 

Το υλικό, η συντήρηση, η συνεχής πιστοποίηση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και οι εντολές συμμόρφωσης καθιστούν εξαιρετικά δαπανηρή τη διατήρηση της επικαιροποιημένης τεχνολογίας. Εάν συνδέσετε αυτούς τους παράγοντες με τα πλεονεκτήματα και του cloud computing, που μετατρέπει την τεχνολογία από μια κεφαλαιουχική δαπάνη (CapEx) σε λειτουργική δαπάνη (OpEx), τα οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα.

 

MANAGED SERVICES / ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

1. Site Audit
Μέσω της υπηρεσίας αυτής γίνεται η «ακτινογραφία» της υπάρχουσας κατάστασης. Γίνεται καταγραφή της υποδομής στο σύνολο της με αναφορά στο System, Network, Infrastructure, Services κ.λπ. 

 

Επίσης γίνεται αναζήτηση συμβατότητας υποδομής για πιθανή πρόταση μας για Managed Services. Π.χ., είδος και αριθμός Windows Servers, User PCs/laptops, Storage model & capacity, network Assets κ.λπ. 

 

Παραδοτέα σε αυτό είναι η λίστα με τα παραπάνω και σχόλια για βελτιώσεις και νέες προτάσεις βελτίωσης.

 

Η υπηρεσία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε άλλη ενεργοποίηση υπηρεσίας.

 

2. Παρακολούθηση Backup / Φύλαξη Δεδομένων

Αναλαμβάνουμε την απομακρυσμένη παρακολούθηση λειτουργίας του backup software που διαθέτει ο οργανισμός σας και την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την λειτουργία του. Η εναλλαγή κασετών ή δίσκων μπορεί να γίνει και με δικό μας προσωπικό εφόσον μας ζητηθεί. Καθώς και την φύλαξη των δεδομένων σας στο δικό σας αποθηκευτικό μέσο, δίσκο ή κασέτα, σε ασφαλή & ελεγχόμενο χώρο.


Η υπηρεσία αφορά στη εβδομαδιαία μεταφορά του αποθηκευτικού μέσου με το πλήρες backup σας στην εταιρεία μας για φύλαξη. ***Μεταφορά μέσου στον πελάτη για restore, διαφορετική χρέωση, ανά SLA***.

Τέλος, η CBS διαθέτει Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και προσωπικό με διαπίστευση ασφαλείας για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. - Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ/2005), του Κανονισμού Ασφάλειας NATO C-M(2002)49 - Enclosure “G”/17 June 2002, καθώς και της απόφασης COMMISSION 2006/548/EC.

 

3. Cyber Security Services: IT Audits, GDPR/DPO as a Service / Vulnerability Assessments

-   Τη βελτίωση της Διαχείρισης Κινδύνων σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών.
-   Την ελαχιστοποίηση επανεμφάνισης συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών.
-   Τη βελτίωση της διαχείρισης συμβάντων.
-   Την αύξηση της εγρήγορσης του προσωπικού. Ρόλοι και αρμοδιότητες της ασφάλειας πληροφοριών
-   Τη παροχή κοινού πλαισίου για την ασφάλεια πληροφοριών.

 

Τα παραδοτέα για τα παραπάνω θα είναι:
1.  Security Policy – SP
2.  Business Impact Analysis – BIA
3.  Risk Analysis & Management Matrix
4.  Vulnerability Assessments

 

Καθήκοντα Data Protection Officer (DPO):
-   Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από την υφιστάμενη μελέτη GDPR.
-   Συμβουλευτικό κ ενημερωτικό ρόλο προς τους υπεύθυνους ομάδων ή τμημάτων που επεξεργάζονται προσωπικά Δεδομένα.
-   Παροχή οδηγιών κ συμβουλών για τη συνεχή συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΙΤ αλλά κ έλεγχο εγγράφων).
-   Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που αφορούν επεξεργασία ΠΔ.
-   Καθορισμό απαραίτητων ενεργειών για κάθε νέα διεργασία ή εφαρμογή, ενημέρωση του μητρώου ΠΔ και σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης αντίκτυπου (Data Privacy Impact Assessment).
-   Επικοινωνία και συνεργασία με την εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ) για λογαριασμό του φορέα.

 

4. Software Asset Management / SNOW
Σε συνεργασία με την εταιρεία SNOW που αντιπροσωπεύουμε σε Ελλάδα και Κύπρο, αποτυπώνουμε σε πλήρη έκταση τις εφαρμογές που βρίσκονται εγκατεστημένες στην επιχείρηση, και το αναγκαίο αδειοδοτκό σχήμα, ώστε να βελτιστοποιηθεί η επένδυση σε άδειες και η εταιρεία να είναι πλήρως συμμορφούμενη σε πιθανό έλεγχο.

 

5. Outsource Systems / Network Engineer, Level A
Για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται κατά καιρούς στις ομάδες ΙΤ, προσφέρουμε μηχανικούς junior ή senior που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη.

 

Τι περιλαμβάνει:
-   Νέες αρχικές Εγκαταστάσεις υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπών περιφερειακών.
-   Παραμετροποιήσεις και δικτυακές ρυθμίσεις.
-   Αποσυνδέσεις, μεταφορές εξοπλισμού (εντός ή εκτός κτιρίου), επανεγκαταστάσεις.
-   Επίλυση προβλημάτων Φορητών υπολογιστών, αλλαγή ανταλλακτικών, συντήρηση.
-   Μεικτονομήσεις ενεργού εξοπλισμού.
-   Έλεγχος, επισκευή ή αντικατάσταση του υλικού που παρουσιάζει βλάβες ή αστάθειες λειτουργίας.
-   Επίλυση προβλημάτων χρηστών που αφορούν τεχνικά θέματα των σταθμών εργασίας.
-   Επανεγκαταστάσεις μηχανογραφικού εξοπλισμού.
-   Εγκατάσταση νέων εκδόσεων λειτουργικών.
-   Επίλυση προβλημάτων Εκτυπωτών, service, αλλαγή ανταλλακτικών, συντήρηση.
-   Printing Management Services.

 

Η κάλυψη μπορεί να είναι ολιγοήμερη για κάτι έκτακτο ή άδεια ή και μακροχρόνια.

 

6. Έλεγχος δικτύου & Μελέτη Wi-Fi
Ο έλεγχος δικτύου περιλαμβάνει τις ενέργειες που πραγματοποιούνται για την συλλογή δεδομένων του δικτύου την μελέτη και ανάλυση τους, με σκοπό την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του, με βάση τις δικτυακές απαιτήσεις που καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες της κάθε εταιρίας. 


Ο έλεγχος δικτύου πρωταρχικά παρέχει την συνολική εικόνα του πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία του. Με το νέο υπερσύγχρονο εργαλείο της CBS, σας προσφέρεται η δυνατότητα να σχεδιάσετε το δίκτυο σας χωρίς «σκιές» ή σημεία που δεν έχει σήμα. Βάση των αποτελεσμάτων του RF site survey προτείνονται ενέργειες που θα βελτιστοποιήσουν την λειτουργία του ασύρματου δικτύου σας.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.: +357 22442101fax+357 22313840, ή στείλτε email sales@cbsit.com.cy 

 

 

About CBS IT Systems

 

CBS IT Systems Cyprus LTD is a leading Cyprus company that specializes in Information Technology and Telecommunications. Its aim is to cover the needs of Private and Public Enterprises, as well as specific Vertical Sectors and to provide superior quality technology products, services and “Turn Key Solutions, in order to maximize productivity and competitiveness".


The activity of CBS IT is located in the high technology sector and focuses on providing Integrated IT and Telecommunications Solutions (Data Centers, IT infrastructure and networks), providing specialized business support services as well as installations of software applications (ERP, CRM, BI, BPM). The Company also distributes standard soft-ware and undertakes projects including applications and web-based services (internet) and the cloud.