Σχετικά με εμάς

H CBS IT Systems Cyprus LTD ιδρύθηκε στην Κύπρο (Λευκωσία, Κέννεντυ 12) το 2010 ως θυγατρική εταιρεία της Cosmos Business Systems A.E.B.E. η οποία  με την 25ετή παρουσία της στην Ελληνική αγορά (ίδρυση 1988) και με πολυάριθμα υλοποιημένα έργα, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού και Τηλεπικοινωνιών, στην Ελλάδα και την Κύπρο.

 

Σαν πρωτοπόρα εταιρεία στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων είναι σε θέση να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλο τον κύκλο ζωής των συστημάτων και προσφέρει:

 

  • Αναλυτική προσέγγιση στις ανάγκες και της απαιτήσεις του κάθε πελάτη της.
  • Την οικονομική στιβαρότητα που απαιτείται στην ανάληψη της συνολικής ευθύνης και των κινδύνων σε μεγάλα έργα πληροφορικής.
  • Αναλυτικές διαδικασίες στην διαχείριση του εκάστοτε έργου.
  • Αδιαμφισβήτητη ποιότητα στην εγκατάσταση υλικού , λογισμικού και δικτυακού εξοπλισμού.
  • Σχέσεις συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών με τους σημαντικούς κατασκευαστές υλικού και λογισμικού.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στις εμπορικές αγορές αλλά και στον δημόσιο τομέα.
  • Εγγυημένη παράδοση των έργων σύμφωνη με τα χρονοδιαγράμματα.
  • Τεχνική Υποστήριξη με συνέπεια και συνέχεια για όσο χρόνο απαιτείται.
  • Τη διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και την παραγωγική αξιοποίηση των συστημάτων.

 

Η δραστηριότητα της CBS IT (CY) εντοπίζεται  στον τομέα της Υψηλής Τεχνολογίας και επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Data Centers, υποδομές πληροφορικής και δικτύων), την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων καθώς και την εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού (ERP ,CRM, BI, BPM). Η Εταιρεία διακινεί επίσης τυποποιημένο λογισμικό ενώ αναλαμβάνει έργα στα οποία περιλαμβάνονται εφαρμογές, καθώς και υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο (Internet) και το Cloud.

 

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συνοψίζεται σε θέματα που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την μελέτη του σχεδιασμού, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και του αναγκαίου λογισμικού (λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές - τυποποιημένες ή κατά παραγγελία), την εγκατάσταση και δημιουργία υποδομών (καλωδιακά και τηλεπικοινωνίες), την εγκατάσταση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων, την εκπαίδευση του προσωπικού, την τεχνική υποστήριξη και τις συμβάσεις συντήρησης και τέλος την δυνατότητα παροχής οικονομικών υπηρεσιών (financial services) για την προμήθεια εξοπλισμού μεγάλης αξίας από τους πελάτες.