ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • By
  • 0

 

Η CBS IT Systems Cyprus LTD είναι μια κορυφαία εταιρεία της Κύπρου που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (κέντρα δεδομένων, υποδομή και δίκτυα πληροφορικής), στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, καθώς και σε εγκαταστάσεις εφαρμογών λογισμικού (ERP, CRM, BI, BPM).

 

H CBS IT διαθέτει Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Πόρους, Συνεργασίες & Τεχνολογικές Λύσεις για την άρτια υλοποίηση της επένδυσης σας, που αφορά τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Παράλληλα, ανήκει στον όμιλο CBS που συνεργάζεται με πάνω από 45 κορυφαίους κατασκευαστές πληροφορικής, όπως ΙΒΜ, Dell, HPE, HPI, Lenovo, Huawei, VMware, Microsoft, Cisco, Veeam, ESET, Fortinet κ.α. και μπορεί να προσφέρει ένα συνολικό «καλάθι» από προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να καλύψουν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

Το  Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου.

 

Η δεύτερη πρόσκληση ένταξης με ποσό διάθεσης €10εκ. ξεκίνησε στις 7 Μαρτίου 2023 και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι  31 Μαρτίου 2023.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου)
  • νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο / κατάστημα ή / και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.


Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο:

 

Ποσοστό Επιδότησης

Ανώτατο ποσό

Όλες οι επιχειρήσεις

50%

έως 50.000€

Επιχειρήσεις σε Ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές

60%

έως 60.000€

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να καλυφθούν είναι για:

  • Εξοπλισμό που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση,
  • Λογισμικά “off the shelf”,
  • Εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής,
  • άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

 

Επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους συμβούλους της CBS IT και ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες λύσεις που ταιριάζουν στην ψηφιακή αναβάθμιση της δικής σας επιχείρησης!