ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ CBS IT Systems Cyprus LTD

Εταιρικό προφίλ της CBS IT Systems Cyprus

 

Όραμα της CBS IT είναι:

Να γίνει ο πρωταρχικός πάροχος τεχνολογίας στην Κυπριακή Επιχειρηματική Κοινότητα, ένας αξιόπιστος συνεργάτης και σύμβουλος των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Η CBS IT βασίζεται στις αξίες και στις ιδιότητες της ελληνικής μητρικής εταιρείας, της Cosmos Business Systems AEBE, καθιερώνοντας μακροχρόνια και σταθερή σχέση τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. 

 

Στόχος της CBS IT είναι:

Είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου προϊόντα, λύσεις & υπηρεσίες τεχνολογίας, καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, στις Ιδιωτικές και Δημόσιες Κυπριακές Επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση και ανταγωνιστική δραστηριότητα με την αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας τους.