Επικοινωνία

 

CBS IT Systems Cyprus LTD
www.cbsit.com.cy
Λεωφ. Κέννεντυ 81
1076 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: +357 22442101-12

Fax: +357 22313840
sales@cbsit.com.cyCosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε
ΑΘΗΝΑ

www.cbs.gr
Π. Μπακογιάννη 44
144 52 Μεταμόρφωση, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 6492 800

Fax: 210 6464 069
cosmos@cbs.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων

Θέρμη 1
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης
57001 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ.: 2310 477670-1

Fax: 2310 477672
cosmos.thess@cbs.gr

Φόρμα Επικοινωνίας