Το Cybersecurity στην καρδιά της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Στη διάρκεια της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, η ατμομηχανή βοήθησε στη μετάβαση από τις αγροτικές στις βιομηχανικές οικονομίες. Στη δεύτερη, οι ΗΠΑ κέρδισαν προβάδισμα χάρη στη μαζική παραγωγή και στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, ήταν αυτή των υπολογιστών, του Internet και της τεχνολογίας πληροφορικής. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θα σηματοδοτείται από τεχνολογίες όπως: τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, βιοτεχνολογία και κβαντική υπολογιστική. 

 

Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός το 2019, ηγετικά στελέχη από τον  οικονομικό κλάδο, παρουσίασαν την πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο κόσμος ως το 2040. Το χαμηλό επίπεδο της τεχνολογικής καινοτομίας στην υποδομή των συστημάτων, αποτέλεσε την αιτία δημιουργίας ελλείματος  ύψους 15 τρισεκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στα ευρωπαϊκά κράτη για το μέλλον των υποδομών τους. Για την εξάλειψη του ελλείματος αυτού, καθιερώθηκε η ασφάλεια ως στρατηγική συμβολή & βασικό συστατικό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Είμαστε στη μέση μιας τεχνολογικής επανάστασης που αλλάζει το τοπίο των απειλών. Αυτός ο υπερσυνδεδεμένος κόσμος συγκεντρώνει τα δεδομένα και τους υπολογισμούς από  δισεκατομμύρια συσκευές, που διανέμονται μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου ασφαλείας. Το δίκτυο αυτό, θα αποτελείται από πλήρως συνδεδεμένους ευφυείς αισθητήρες και συσκευές που δεν έχουν σύνορα. Μια τρίτη γενιά ασφάλειας που είναι βασισμένη στο περιεχόμενο και στις εφαρμογές θα ενσωματώνεται σε ολόκληρη την υποδομή καλύπτοντας την παραπάνω ανάγκη. Η τρίτη γενιά ασφάλειας θα έρθει μέσω ενός security fabric  το οποίο παρέχει προστασία από άκρο σε άκρο και σε ολόκληρη την επιφάνεια που λαμβάνουν χώρα οι ψηφιακές επιθέσεις.

 

Ήδη η  Forninet, δημιουργεί τη Τρίτη Γενιά Ασφάλειας- Security Fabric για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύνθετων απειλών ασφάλειας στο κυβερνοχώρο. Το IoT, τα δίκτυα που ορίζονται από το λογισμικό και το Multicloud είναι τα βασικά συστατικά ενός υβριδικού κόσμου. Η ταχεία εξέλιξη αυτού του υβριδικού κόσμου έχει αυξήσει την «γκάμα» των ψηφιακών επιθέσεων, αυξάνοντας παράλληλα και την πολυπλοκότητα που επιφέρει η εφαρμογή πάρα πολλών ανεξάρτητων λύσεων ασφάλειας. Η νέα αυτή γενιά ασφαλείας, θέτει ως στόχο, την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με λειτουργίες ασφαλείας που είναι πλήρως αυτοματοποιημένες μέσω μιας ενιαίας κονσόλας διαχείρισης, που περιορίζει την πολυπλοκότητα ενώ αυξάνει τις πιθανότητες για μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών.

 

Το επόμενο βήμα  στον τομέα της ασφάλειας, αφουγκράζεται τις σημερινές ανάγκες για έλεγχο των εταιρικών πληροφοριών κατά τη διακίνησή τους, την αποθήκευσή τους και κατά τη χρήση τους και βοηθά στη διαμόρφωση κανόνων αλλά και στην επιλογή κατάλληλων τεχνικών δικλείδων ασφαλείας που καλύπτουν και την εκτός της περιμέτρου χρήση των εταιρικών πληροφοριών.